Koło plastyczne

Zajęcia artystyczne stanowią
podstawę wychowania estetycznego w przedszkolu, czyli kierowania rozwojem dziecka w tej dziedzinie.
Wychowanie plastyczne w przedszkolu umożliwia dziecku aktywne obcowanie z różnymi rodzajami sztuki plastycznej i rozwija jego własną ekspresję zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, właściwymi dzieciom w wieku przedszkolnym.
Urozmaicony dobór technik plastycznych stosowanych w naszym przedszkolu przyczynia się do pełniejszego rozwoju twórczości dziecka, zależnie od możliwości, jakie każda z nich nasuwa. Nie należy więc w przedszkolu ograniczać się np. do rysunku ze szkodą dla lepienia, malowania czy konstruowania. Czasem można spotkać się u dzieci z jednostronnymi zainteresowaniami, wtedy należy je zachęcić, aby próbowały swoich sił w każdej technice. Nasze Przedszkole stwarza korzystne warunki do tego, aby dziecko znacznie szybciej przechodziło od etapu ekspresji przypadkowej, prymitywnej do etapu ekspresji bogatszej, o zróżnicowanej formie, bardzo wrażliwej, zawierającej wartości estetyczne.

Do najczęściej stosowanych technik podczas zajęć plastycznych można zaliczyć:

1. Rysowanie patykiem na piasku i śniegu;
2. Stemplowanie na papierze, płótnie, szkle;
3. Malowanie farbami wodnymi: plakatowymi, klejowymi, akwarelą i temperą;
4. Modelowanie rzeźby pełnej i płaskorzeźby;
5. Wycinanka z papieru i tkanin (płaska i nawarstwiona);
6. Konstruowanie z tworzywa przyrodniczego i materiałów przemysłowych;
7. Tkanie prostych form;
8. Budowanie i układanie z klocków i patyków;
9. Budowanie ze śniegu i piasku.
Rysowanie kredkami: świecowymi, ołówkowymi, flamastrami, kredą, świecą, pędzlem, patykiem.

W trakcie zajęć plastyczno-technicznych dziecko rozwija nie tylko wyobraźnię, myślenie i zdolności plastyczne, ale sprawność manualną i grafomotoryczną niezbędną do podjęcia nauki pisani.

Talenty i umiejętności dzieci wykorzystujemy przygotowując je do różnorodnych konkursów plastycznych. Corocznie nasze przedszkolaki odnoszą sukcesy w konkursach plastycznych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Przedszkolowo.pl logo