Opłaty za przedszkole

Opłaty miesięczne

Opłaty za przedszkole pobierane są zawsze do 15-go każdego miesiąca.
Opłaty dokonujemy gotówką w przedszkolu - w dniach zbierania odpłatności za przedszkole.
Po tym terminie zostaną naliczone ustawowe odsetki.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł za godzinę.
Podstawę programową realizuje się w godz. 8.00 do 13.00.

Opłata za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu za wyżywienie wynosi:
- za dwa posiłki 5,50 zł /Śniadanie i obiad/
- za trzy posiłki – 6,50 zł śniadanie, obiad, podwieczorek/

Opłata za przedszkole podlega zwrotowi w miesiącu następnym za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Opłaty za przedszkole zbierają- intendentka Anna Grad oraz dyrektor Wiesława Dudek

TERMINY ZBIERANIA ODPŁATNOŚCI w ROKU SZKOLNYM 2029/2020:
09 -13 września
08- 14 października
08 -14 listopada
09-13 grudnia 
09-15 stycznia
11-15  lutego 
11-15 marca 
08-12 kwietnia
09-15 maja 
10-15 czerwca
Przedszkolowo.pl logo