Zajęcia umuzykalniające

Rytmika,słuchanie muzyki, ruch przy muzyce, taniec i muzykowanie według Emil Jaques-Dalcroze poprzez aktywne formy obcowania z muzyką otwiera szerokie możliwości przed dzieckiem – rozbudza wrażliwość muzyczną i estetyczną dzieci, rozwija zamiłowanie do śpiewu, muzyki i tańca, rozwija dyspozycje psycho-fizyczne dzieci, a także wyzwala dziecięce emocje i wyobraźnię. W zakresie wychowania estetycznego i ogólnego uwrażliwia na piękno w muzyce, ruchu i otaczającym świecie. Współdziała z programem wychowania w przedszkolu w kształceniu pozytywnych cech osobowości i pożądanych postaw społecznych oraz w przygotowaniu dziecka do szkoły.

Na muzyczną aktywność dziecka dostosowaną dla grupy wiekowej składają się elementy:
1. ćwiczenia i zabawy słuchowo-ruchowe
2. ćwiczenia słuchowo-głosowe
3. improwizacje ruchowe, głosowe i instrumentalne
4. słuchanie muzyki
5. śpiewanie piosenek
6. grę na instrumentach perkusyjnych
7. interpretacje ruchowe piosenek i utworów muzycznych
8. łatwe tańce ludowe
9. układy choreograficzne do muzyki nowoczesnej i klasycznej

Celem kształcenia jest:
1. kształcenie słuchu muzycznego i pamięci muzycznej
2. rozwijanie poczucia rytmu, poczucia metrycznego i tempa
3. rozwijanie wrażliwości na elementy muzyczne, takie jak: tempo, dynamika, artykulacja, melodia, forma
4. rozróżnianie barw instrumentów
5. doskonalenie aparatu mowy
6. kształcenie motoryki i prawidłowej postawy

W naszym przedszkolu rozwijamy słuch poprzez skorelowane ćwiczenia ruchowo – rytmiczne, intonacyjne i umuzykalniające oraz taniec. Podczas zajęć z dziećmi dążymy do skojarzenia ruchu z muzyką, a tym samym przybliżenie muzyki do człowieka.
Przedszkolowo.pl logo