BEZPIECZNY, WŁASNY PLAC ZABAW

Dbając o prawidłowy rozwój ruchowy dzieci, zapewniamy im optymalny czas pobytu na świeżym powietrzu. Posiadamy własny rozległy, ogrodzony plac zabaw.
W przedszkolnym ogrodzie dzieci mogą wybrać różne formy aktywności takie jak:
zabawa w piaskownicy, huśtanie na huśtawkach lub wybrać udział w grach i zabawach ruchowych organizowanych przez nauczycielki.

Ponadto dysponujemy przenośnymi bramkami do piłki nożnej, zestawem do mini siatkówki, mini koszykówki i badmintona oraz jeździkami.

Aktualnie plac zabaw wymaga jednak modernizacji, ponieważ część drewnianych urządzeń uległa biologicznej degradacjii i została zdemontowana.

Wszystkie formy aktywności ruchowej rozwijają sferę emocjonalną, poszerzają doświadczenia dzieci, kształtują pomysłowość i wyobraźnię. Nauczyciele inspirują zabawy dzieci poprzez podawanie pomysłów, sugestii i udostępniają potrzebne akcesoria gimnastyczne.

Organizujemy także spacery i wycieczki, podczas których dokonywane są obserwacje przyrodnicze.

Plac zabaw wyposażony jest w bezpieczne trawiastą nawierzchnie i odpowiednią ilość różnorodnych (drewnianych, metalowych i plastikowych), atestowanych zabawek, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci.
Przedszkolowo.pl logo