DOSKONALENIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH RODZICÓW

SZANOWNI RODZICE.

NASZĄ WSPÓLNA TROSKĄ JEST JAK NAJLEPSZE WYCHOWANIE DZIECKA NA CZŁOWIEKA DOBREGO, UCZCIWEGO, DOCENIAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ I SZANUJĄCEGO DRUGIEGO CZŁOWIEKA.

Byśmy ten szczytny cel mogli osiągnąć w jak najwyższym stopniu, wszyscy- rodzice, nauczyciele i inni opiekunowie, mający wpływ na rozwój dziecka i kształtowanie się jego osobowości,
musimy ciągle doskonalić się w trudnej sztuce wychowania. Jest to konieczne szczególnie obecnie- w tych trudnych, ciągle zmieniających się i często niekorzystnych okolicznościach życia społeczno-kulturowego oraz polityczno-ekonomicznego.

Cyklicznie będziemy udostępniać Państwu artykuły z dziedziny wychowania warte przeczytania /naszym zdaniem, oczywiście/.
Do Państwa należeć będzie ich ocena i zastosowanie.

Zachęcamy do lektury.
JAK NAUCZYĆ DZIECKO RADZIĆ SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI I ZE STRESEM?
oraz BUDUJEMY U DZIECKA POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
Przedszkolowo.pl logo