Gimnastyka ogólnorozwojowa oraz KOREKCYJNA

Na zajęciach gimnastyki wykorzystujemy odpowiednie ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące, oddechowe, wytrzymałościowe oraz zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych.
Mają one na celu profilaktykę i korekcję wad postawy, zwiększenie wydolności organizmu oraz siły mięśniowej, a przede wszystkim kształtowanie u dziecka nawyku prawidłowej postawy. Prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę zajęcia mają na celu nie tylko korekcję zaistniałych wad postawy, ale także zaszczepienie w dzieciach chęci podejmowania aktywności fizycznej, pokazania im, że ruch służy nie tylko zdrowiu, ale może dostarczać dużo radości.

Zabawy i gry wykorzystywane podczas zajęć odznaczają się bogactwem różnorodnych form ruchu, takich jak: chód, bieg, skok, rzut, pełzanie i mocowanie.

Ich dodatkowe walory to:

wywoływanie dużego emocjonalnego zaangażowania, które ułatwia dzieciom przyswajanie umiejętności,dzięki różnorodności angażowanie wszystkich partii mięśniowych przedszkolaka i ich udoskonalanie,dzięki „społecznemu charakterowi" przyzwyczajanie dzieci do działania w zespole, do podejmowania swych obowiązków i wychowania w poczuciu sprawiedliwości,pozytywny wpływ na charakter dziecka,
kształtowanie takich cech, jak:
zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, opanowanie,

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
- to ścisłe zajęcia ze specjalistką w tej dziedzinie-panią Magdaleną Biedermann.
W Tymi zajęciami objęte są dzieci, które mają zalecenia od lekarza w zakresie korekcji konkretnej wady postawy. zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu według programu opracowanego przez prowadzącą.
Przedszkolowo.pl logo