Kadra pedagogiczna i administracyjno-obsługowa

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA- rok przedszkolny 2018/2019

Dyrektor Przedszkola – mgr WIESŁAWA DUDEK

Dyrektor PS nr 3 przyjmuje interesantów:

Poniedziałek w godz. 10.00- 12.00
Środa w godz. 15.00-16.00

GRUPA I
3,4 -latki LEŚNE SKRZATY

Nauczycielki
mgr JOLANTA PĘKALA- wychowawca grupy
mgr WIESŁAWA DUDEK
mgr KATARZYNA KĘPKA- język angielski

Pomoc nauczyciela- mgr MAGDALENA PAWŁOWSKA
Woźna oddziałowa- MARZENA NOWAKOWSKA

GRUPA II
5, 6 -latki EKOLUDKI

nauczycielki:
mgr MAGDALENA BIEDERMANN -wychowawczyni grupy
ANNA KALETA - wychowawczyni grupy
mgr KATARZYNA KEPKA- język angielski
mgr MARTA KOŁODZIEJCZYK - religia
Woźna oddziałowa- MONIKA ŚLUSARCZYK

Zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty:

MAGDALENA BIEDERMANN- gimnastyka korekcyjna
- warsztaty kulinarne
RYSZARD KROMKA trener - nauka gry w szachy
JOLANTA PĘKALA -koło plastyczne w gr.Maluchów
-koło taneczne w gr. Maluchów
ANNA KALETA - koło teatralne
WIESŁAWA DUDEK- zajęcia logopedyczne


PERSONEL ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWY

Intendentka - ANNA GRAD
Kucharka - IWONA GRYGIERCZYK
Pomoc kucharki -MARIOLA CHECHELSKA

Nasza kadra to zgrany zespół wykształconych, zaangażowanych nauczycieli i pracowników obsługi, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.
Swoją pasją inspirujemy dzieci do odkrywania świata przyrody, do nauki tańca, gry w szachy, tworzenia artystycznych prac, eksperymentowania i występowania na scenie. Okazujemy dzieciom dużo ciepła, cierpliwości i zrozumienia.
Pokazujemy, jak radzić sobie z emocjami, organizować zabawy oraz rozwijać zdolności i pasje.
Mamy bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegamy i rozumiemy ich potrzeby. Motywujemy wychowanków do odkrywania świata, dbajmy, by dzieci swoje poszukiwania
mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.

W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Jesteśmy profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.

Nasze przedszkole jest placówką przyjazną, bardzo dobrze przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole
Umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska, ponieważ nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna oraz personel pomocniczy.
Przedszkolowo.pl logo