Opłaty za przedszkole

Opłaty miesięczne

Do 5-tego dnia miesiąca rodzice otrzymują od pani Intendentki informację o należności za pobyt i żywienie dziecka/dzieci za poprzedni miesiąc.
Odpłatność za przedszkole RODZICE regulują na konto TCA zawsze do 10-go każdego miesiąca.
Po tym terminie zostaną naliczone ustawowe odsetki.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł za godzinę.
Podstawę programową w zakresie bezpłatnych zajęć realizuje się w godz. 8.00 do 13.00. dalsza realizacja treści programowych, w tym w formie zindywidualizowanej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej/ praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym/ odbywa się w pozostałych godzinach, czyli 6.30-8.00 oraz 13.00-16.30

Opłata za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu za wyżywienie wynosi:
- za dwa posiłki 6,50 zł /Śniadanie i obiad/
- za trzy posiłki – 7,50 zł śniadanie, obiad, podwieczorek/

Opłata za przedszkole podlegają zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu (nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić z co najmniej dziennym wyprzedzeniem lub do godziny 8.30 w pierwszym dniu nieobecności) .

Kwestie opłaty za korzystanie z przedszkola koordynuje w pierwszej kolejności pani intendentka Anna Grad oraz dyrektor Wiesława DudekWszystkimi pozostałymi płatnościami zajmuje się Skarbnik Rady Rodziców PS nr 3


Przedszkolowo.pl logo