ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I ODKRYWANIE TALENTÓW

„Każde dziecko osiągnie więcej,
jeśli tylko dorosły zachęci je do odkrywania
bogactwa własnych możliwości”.


Nasze przedszkole jest placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.
WSPIERAMY JEGO AKTYWNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ, POMAGAMY
W ROZWIJANIU TALENTÓW,UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ.

Naszych przedszkolaków pragniemy wychować na ludzi twórczych, nastawionych na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości , zgodnie ze swoim wrodzonym potencjałem.
To właśnie nauczyciele przedszkola często bywają prawdziwymi "odkrywcami talentów" drzemiących w dzieciach.
Dzięki współpracy z rodzicami często już na etapie przedszkola osiągają pierwsze, czasami spektakularne sukcesy w swoim życiu, które motywują ich do dalszego rozwoju po opuszczeniu murów przedszkola.
Zawsze z zainteresowaniem i satysfakcją śledzimy dalsze losy naszych absolwentów i całym sercem im kibicujemy. Nawet, jeśli na dalszej drodze edukacyjnej obierają inną ścieżkę rozwoju, to przygoda przeżyta w przedszkolu ma duże znaczenie w procesie kształtowania się ich osobowości.

NAUCZYCIELE bazując na diagnozie i obserwacji rozwijają indywidualne talenty i zainteresowania każdego dziecka oraz tworzą dla niego optymalny, dostosowany do wiodących inteligencji profil odkrywania świata i uczenia się.
Proces edukacji opieramy o wszystkie typy inteligencji.
Wg badań prof. Howarda Gardnera wyróżnia się następujące typy inteligencji:
inteligencja językowa
inteligencja matematyczno-logiczna
inteligencja ruchowa
inteligencja wizualno-przestrzenna
inteligencja muzyczna
inteligencja przyrodnicza
inteligencja intrapersonalna
inteligencja interersonalna

Wykorzystujemy inteligencje będące mocnymi stronami dziecka do wzmacniana tych wymagających wspierania lub korygowania rozwoju. Sprawiamy, że nauka i poznawanie świata przynosi satysfakcję, staje się przyjemnością, rozwija motywacje oraz daje poczucie sukcesu i inspiruje do dalszej pracy. Jesteśmy otwarci na każe dziecko, bowiem zgadzamy się z Thomasem Armstrongiem, który twierdził: "Każde dziecko dziecko jest zdolne, ale nie ma dwojga dzieci zdolnych w ten sam sposób", dlatego oferujemy dzieciom różnorodne zajęcia dodatkowe w formie kół zainteresowań.

Praca nauczyciela przedszkola jest fascynująca.

Dzięki systematycznej pracy z przedszkolakami oraz cierpliwości, trosce i szacunku do dziecięcych spraw pomagamy dzieciom w uzyskaniu sukcesów na miarę ich możliwości i uzdolnień.
MIARA SUKCESU BYWA RÓŻNA
Czasem sukcesem jest pierwszy krok ku samodzielnego w postaci zawiązania sobie bucików, niekiedy pierwszy występ przed rówieśnikami i członkami rodziny to już rewelacyjny postęp, ale niektóre przedszkolaki "wypływają na szersze wody", BY WYPRÓBOWAĆ SWOICH SIŁ. Potrafią nie tylko prezentować swoje umiejętności, ale również odnosić pierwsze sukcesy w rywalizacji z innymi dziećmi.

Dzięki udziałowi w różnorodnych konkursach, festiwalach i turniejach nasi mali niestrudzeni odkrywcy poznają smak zwycięstwa, ale uczą się także znosić porażki.
Mamy ten wyjątkowy przywilej obserwacji intensywnego rozwoju dzieci i wpływania na jego przebieg. W dużej mierze to w przedszkolu dziecko poznaje samego siebie i uczy się najważniejszych zasad życia społecznego. Tu kształtuje postawy, które pozostają na całe życie.
Umożliwienie dziecku sprawdzenia się, aktywności, odniesienia sukcesu i nauczenie zdrowej rywalizacji ma głęboki pedagogiczny sens, dlatego cieszymy się z samego udziału naszych podopiecznych w różnorodnych konkursach. Oczywiście jesteśmy bardzo dumni, jeżeli wiąże się z nim odniesienie sukcesów.
Przedszkolowo.pl logo