WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice są partnerami przedszkola.
• Rodzice w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola
w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym.
• Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
• Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki. Ponadto pomagają w pozyskiwaniu sponsorów i środków pozabudżetowych poprzez organizowanie zabaw dochodowych na rzecz przedszkola. Chętnie wykonują różne prace użyteczne na rzecz przedszkola.
• Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie "rozmów rozwojowych” i umożliwienie im kontaktów ze specjalistami pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 3:

• Przewodnicząca pani AGATA JUŹKÓW
• z-ca przewodniczącej pani EWA DĘBIEC

Grupa 5, 6 –latków wychowawczynie: Magdalena Biedermann, Anna Kaleta
RADA GRUPY II

Panie: AGATA JUŹKÓW
EWA DĘBIEC
MARZENA JOB
Dzień otwarty dla Rodziców
Każda ostatnia ŚRODA miesiąca w godz. 14.30- 1530 (J.P.)
oraz ostatni czwartek miesiąca w godz. 10.40 -11.40 (M.B.)

Zachęcamy serdecznie wszystkich Rodziców do wykorzystania możliwości indywidualnej rozmowy z wychowawcą na temat zachowania i rozwoju dziecka
oraz funkcjonowania przedszkola.

Grupa 3, 4 –latków wychowawca: Jolanta Pękala

RADA GRUPY „Leśne Skrzaty”
Panie:
EWA DĘBIEC
KAROLINA MASAJADA-KUREK
ROKSANA KISIEL
AGNIESZKA ZAKRZEWSKA

Dzień otwarty dla Rodziców grupa 3,4 -latków - Leśne Skrzaty -

W każdy poniedziałek i czwartek w godz. 9.45- 10.15 oraz poza godzinami pracy nauczyciela z dziećmi,po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym.

Dzień otwarty dla Rodziców grupa 5,6 -latków - EKOLUDKI-

W każdy poniedziałek i czwartek w godz. 9.15- 9.45 oraz poza godzinami pracy nauczycieli z dziećmi,po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym.

Wszystkich Rodziców serdecznie zachęcamy do wykorzystania możliwości indywidualnej rozmowy z wychowawcą na temat postępów w rozwoju oraz zachowania dziecka w grupie przedszkolnej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH RODZICÓW

Informujemy, że dokumenty regulujące pracę naszego przedszkola, takie jak Statut, Program Wychowawczo-profilaktyczny Przedszkola, realizowane programy wychowania przedszkolnego, plany pracy dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczej, plany współpracy z rodzicami i środowiskiem, miesięczne plany pracy oddziałów są do wglądu dla Rodziców u Wychowawczyń oraz Dyrektora Przedszkola.


Przedszkolowo.pl logo